Mes: Juliol de 2014

El lideratge i la participació dels metges en la gestió dels seus centres

La 14a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica celebrada el passat 18 de juliol a Puigcerdà ens ha permès reflexionar sobre els beneficis per al sistema sanitari de la participació dels metges en la gestió clínica, d’una manera vinculant, aportant idees, comptant amb les diferents aportacions i amb el màxim consens possible. Els metges contribuïm constantment a millorar processos assistencials però necessitem crear òrgans de participació que siguin més vinculants i hem de definir propostes concretes de la gestió dels recursos sanitaris per part dels clínics.

Un dels objectius prioritaris de la junta de govern del COMB és impulsar i recuperar el lideratge mèdic a diferents nivells de les institucions i organitzacions sanitàries, ja que hi ha prou evidencia que a major implicació dels metges, millors resultats hi ha, tant en temes d’eficiència i qualitat, com de satisfacció i realització per als professionals. Aquest compromís d’implicació per part dels metges està demostrat que reverteix en un millor servei al ciutadà.

trilla_puigcerda2  participacio_7

A Puigcerdà vam tenir un debat constructiu sobre el tema i vam conèixer experiències de lideratge mèdic en la gestió que fomenten el compromís, l’autonomia i la responsabilitat, i que poden oferir solucions. Però, la realitat és que encara hi ha dificultats per participar en les decisions dels nostres centres per l’existència massa consolidada d’una cultura organitzativa basada en estructures burocratitzades i que no contemplen una real autonomia dels metges i, d’aquests, hi ha pocs disposats a assumir riscos degut a que l’esforç realitzat no repercuteix en el reconeixement professional i retributiu.

Vam parlar sobre les necessàries aliances entre professionals i entre els centres, unint el coneixement i l’expertesa dels metges en diferents centres per tal que repercuteixi directament sobre un millor servei als pacients. Un darrer tema de debat va ser el del paper de la direcció mèdica en els centres, una figura clau que representa el lideratge clínic, i sobre el qual vam debatre desenvolupant el seu perfil. Ha de ser un metge de prestigi, reconegut entre els companys, escollit amb consens pels metges i la gerència, que ha de continuar fent tasques assistencials en la mesura del que sigui possible, i que ha d’alinear els objectius assistencials i professionals amb els de la institució.

Existeixen models de gestió i participació més òptims. Cal fer canvis del nostre sistema en aquesta direcció. Us convido a que visualitzeu el contingut de la jornada aquí i ens feu arribar els vostres comentaris.

Bon estiu a tots,

Dr. Jaume Padrós.