Mes: Novembre de 2014

Conveni Mèdic

Aquest darrers dies s’està negociant el conveni del SISCAT (dels centres de la xarxa pública concertada) que des del meu punt de vista  té una gran transcendència per a la sanitat a Catalunya, atès que afecta a un gran nombre de professionals del sistema sanitari públic.

Com ja he anat manifestant en diverses ocasions, la Junta de Govern del COMB està treballant per tal de fer propostes i influir per fer sostenible el nostre sistema sanitari públic. Un sistema que precisa d’un canvi de model en què el metge participi més en la gestió clínica i formi part dels òrgans de decisió per tal de fer una avaluació més experta de les solucions i una millor planificació de l’atenció sanitària que volem i podem oferir. En aquest context, poder establir un marc de negociació laboral propi dels metges no només és necessari i de justícia per als  professionals  sinó  una oportunitat per poder disposar d’una eina per gestionar de manera més eficient el sector sanitari.

No hem vist encara que la crisi hagi suposat l’oportunitat de fer moltes de les reformes necessàries i imprescindibles que fa temps que els metges reclamem per ajudar a la sostenibilitat del sistema públic de salut com són l’ aprimament de l’estructura no assistencial o la despolitització dels òrgans de govern dels hospitals, entre moltes altres. Esperem, però, que aquells que tenen la responsabilitat de negociar aquest conveni sabran prioritzar el que necessita de manera urgent el nostre sistema sanitari: un marc de relacions laborals propi per als metges. Nosaltres, des del COMB, els hi donem ara i en el futur el nostre suport per assolir aquest objectiu. Necessitem que tots els agents implicats convinguin per poder assegurar el futur de la sanitat catalana en que cal subratllar el lideratge dels metges, no vist com un element de privilegi o d’elitisme mal entès, sinó com un reconeixement de la singularitat, el professionalisme, que és el valor afegit del sistema sanitari.

Com també necessitem nous recursos. Recordem que estem funcionant amb un pressupost que s’ha vist reduït en els darrers anys en un 22%. Això no pot mantenir-se de manera indefinida perquè està afectant a capítols tan importants com el de les inversions. I si la qualitat bàsica no s’ha vist encara ressentida és pel compromís ètic dels seus professionals, especialment dels metges, que també han vist repercutir molt negativament les retallades sobre les seves retribucions i condicions laborals.

No deixa de ser escandalós observar la celeritat en el pagament de la indemnització del cas Castor i comprovar una coincidència: és la mateixa xifra en que s’ha vist retallat el pressupost sanitari de Catalunya.

Des d’aquí, demano un gran esforç a totes les parts implicades. La Junta de Govern del COMB continuarà defensant i donant suport als acords que facin possible avançar. Demanem ara un plus d’esforç. El moment i l’oportunitat ho mereixen.

 Dr. Jaume Padrós i Selma

 

Compromesos

El retorn de l’estiu ens ha portat algunes notícies que han suscitat debat professional i social. La marxa enrere del govern espanyol  sobre el projecte de llei que pretenia modificar el marc jurídic actual sobre els supòsits d’interrupció de l’embaràs, la tergiversació maldestra amb finalitats polítiques que alguns mitjans de comunicació espanyols van fer sobre el debat professional al voltant de l’aplicació del Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA) que s’està desplegant a Catalunya,  el cas de l’auxiliar d’infermeria que es va contagiar d’Ebola a Madrid i que va resultar el primer a tota Europa i el despropòsit de com es va realitzar la  gestió informativa per part del responsables polítics i sanitaris generant una gran alarma social. I, finalment,  l’anunci de la fusió dels grups IDC Salud i Quirón que ha suscitat gran preocupació sobre el sector privat i d’assegurança lliure i que va motivar un posicionament públic  meu i que m’adrecés  al govern de la Generalitat per reclamar-li que es posicionés davant la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  perquè el resultat d’aquesta fusió podria suposar anar en detriment dels interessos dels metges i dels ciutadans.

I tot això ha ocorregut en el context d’incertesa política en el qual el nostre país està submergit, no només per la crisi econòmica, sinó per la manca d’una solució política al desig de la majoria dels ciutadans de Catalunya de poder decidir el futur del nostre país.

En aquest context, la Junta de Govern del COMB està treballant de valent per afrontar els reptes que tenen plantejats tant el sistema sanitari com els metges. Espero que en els propers mesos puguem començar a fer-los més explícits i, sobretot, puguem aconseguir fer-los realitat. Mentrestant, continuarem mantenint la reivindicació financera que el nostre sistema sanitari necessita, així com  la prioritat en les propostes de canvi que es precisen, sempre de manera constructiva, avaluada i plausible.  Espero que trobem reprocitat en les respostes per part dels responsables polítics i dels gestors. I persistirem  en accentuar la nostra acció sobre els sectors de la professió més desfavorits. El pressupost del COMB per al 2015 així espero que ho reflecteixi.

Dr. Jaume Padrós i Selma