Activitats

En marxa el 3er Congrés de la Professió mèdica. Per un nou contracte amb la societat

logo_3congres

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha decidit posar en marxa el 3er Congrés de la Professió Mèdica. Serà al novembre, a  Girona. Però, el procés participatiu ja s’ha posat en marxa; a través d’un procés sense precedents, els més de 40.000 metges de Catalunya podran llegir, analitzar i fer les seves aportacions que estimin oportú als textos que hauran elaborat els grups redactors.

Per què ara és necessari un nou Congrés? Doncs perquè necessitem redefenir un nou contracte amb la societat a la que pertanyem i servim. Una societat que planteja noves necessitats: l’augment de l’esperança de vida i de la cronicitat, pacients més informats i que volen exercir la seva autonomia, pacients que expressen les seves voluntats de manera anticipada, que manifesten com i de quina manera volen ser atesos. I tot això, en un context de crisi i de limitacions pressupostàries, de la constatació que el model d’organitzacions assistencials necessiten també trasformar-se per adaptar-se a aquestes necessitats i que precisen comptar de lideratges forts i d’una participació més activa dels clínics en la seva gestió. El desplegament imprescindible de les teconologies diagnòstiques i terapèutiques, però també especialment de les TIC, les xarxes, etc.. també ens obliguen a redefinir com els valors del professionalisme s’hi adapten i es fan més presents i s’incorporen de nous. I haurem de revisar com adeqüem la formació d’aquest metge i garantim la seva competència. I, finalment, haurem de revisar com tots aquests canvis ens obliguen també a modificar i/o actualitzar les nostres normes ètico-deontològiques.

Ens hem posat deures, ineludibles en una professió com la nostra en la que societat hi confia com ningú. El nostre, serà un debat transparent i honest i el seu resultat ens legitimarà des del nostre costat de la balança no només per exercir l’autoregulació, sinó per poder exigir a l societat i als seus representants els canvis imprescindibles.

Us animo, doncs, a participar activament. I fer-ho amb el convenciment que només és possible millorar des de l’autoafirmació basada en la millora i l’autoexigència col·lectiva prèvies.

Dr. Jaume Padrós Selma

 

El lideratge i la participació dels metges en la gestió dels seus centres

La 14a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica celebrada el passat 18 de juliol a Puigcerdà ens ha permès reflexionar sobre els beneficis per al sistema sanitari de la participació dels metges en la gestió clínica, d’una manera vinculant, aportant idees, comptant amb les diferents aportacions i amb el màxim consens possible. Els metges contribuïm constantment a millorar processos assistencials però necessitem crear òrgans de participació que siguin més vinculants i hem de definir propostes concretes de la gestió dels recursos sanitaris per part dels clínics.

Un dels objectius prioritaris de la junta de govern del COMB és impulsar i recuperar el lideratge mèdic a diferents nivells de les institucions i organitzacions sanitàries, ja que hi ha prou evidencia que a major implicació dels metges, millors resultats hi ha, tant en temes d’eficiència i qualitat, com de satisfacció i realització per als professionals. Aquest compromís d’implicació per part dels metges està demostrat que reverteix en un millor servei al ciutadà.

trilla_puigcerda2  participacio_7

A Puigcerdà vam tenir un debat constructiu sobre el tema i vam conèixer experiències de lideratge mèdic en la gestió que fomenten el compromís, l’autonomia i la responsabilitat, i que poden oferir solucions. Però, la realitat és que encara hi ha dificultats per participar en les decisions dels nostres centres per l’existència massa consolidada d’una cultura organitzativa basada en estructures burocratitzades i que no contemplen una real autonomia dels metges i, d’aquests, hi ha pocs disposats a assumir riscos degut a que l’esforç realitzat no repercuteix en el reconeixement professional i retributiu.

Vam parlar sobre les necessàries aliances entre professionals i entre els centres, unint el coneixement i l’expertesa dels metges en diferents centres per tal que repercuteixi directament sobre un millor servei als pacients. Un darrer tema de debat va ser el del paper de la direcció mèdica en els centres, una figura clau que representa el lideratge clínic, i sobre el qual vam debatre desenvolupant el seu perfil. Ha de ser un metge de prestigi, reconegut entre els companys, escollit amb consens pels metges i la gerència, que ha de continuar fent tasques assistencials en la mesura del que sigui possible, i que ha d’alinear els objectius assistencials i professionals amb els de la institució.

Existeixen models de gestió i participació més òptims. Cal fer canvis del nostre sistema en aquesta direcció. Us convido a que visualitzeu el contingut de la jornada aquí i ens feu arribar els vostres comentaris.

Bon estiu a tots,

Dr. Jaume Padrós.

Traslladem al president Mas les inquietuds del col·lectiu mèdic

Companys i companyes,

La junta de govern del COMB que m’honoro en presidir va visitar el passat 13 de maig el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Artur Mas, al Palau de la Generalitat. Va ser una visita protocol·lària i amb la qual vam aconseguir l’objectiu perseguit: que el president tingués un primer contacte amb la nova junta electa del Col·legi i conegués el nostres objectius de treball, prioritats i preocupacions. Així mateix, tots nosaltres vam rebre informació sobre la situació política i institucional de la Generalitat i les prioritats d’actuació en l’àmbit sanitari, tenint en compte la greu crisi que el país pateix.

grup

Vam expressar al president Mas que l’actual context socioeconòmic i les mesures d’ajustament han tensionat molt el sistema, i ha posat en risc els valors que li han donat qualitat assistencial, formació, innovació i recerca; destacant la contribució decisiva que han fet els nostres professionals en la sostenibilitat i el manteniment del sistema sanitari.

Visita President Mas 2Vam fer al president demandes concretes com ara aprofundir i concretar més en propostes que permetin l’autonomia de gestió i la participació dels professionals en els àmbits de gestió i governança dels centres afavorint el lideratge mèdic. També vaig demandar més presència mèdica en el maneig de les llistes d’espera i avançar cap a la desburocratització i major agilitat dels centres i òrgans.
Li vam traslladar el nostre més decidit compromís per defensar els valors del sistema sanitari i la pervivència d’aquest, que més enllà de les seves funcions objectives, ha esdevingut un dels instruments que més ha ajudat a cohesionar el país. Vaig explicitar el compromís de tots nosaltres amb l’excel·lència, la qualitat i la seguretat clínica i el paper dels professionals com a actiu importantíssim del sistema, i vaig oferir la nostra disposició a assumir els nous reptes.

Creiem que el nostre sistema només tindrà un futur més plausible si els professionals som els protagonistes dels canvis que precisa.

Dr. Jaume Padrós

 

El nou blog del president com a eina participativa

Companys i Companyes,

És per a mi un plaer endegar aquesta nova eina de comunicació amb tots vosaltres amb l’objectiu de traslladar-vos de manera periòdica aquells temes en què la Junta de COMB està treballant. La força de la nostra institució recau en la continuïtat de la feina ben feta, en la renovació i en la innovació. És per això que hem de treballar per continuar sent un col·legi independent, amb solidesa i eficiència d’estructura i gestió, que ofereixi serveis de qualitat i que sigui més proper als metges i metgesses per donar resposta a les vostres necessitats.

Sóc conscient que hi ha un sector de la professió que necessita creure que el col·legi pot fer més per ell i vull traslladar-vos que vull ser president de tots els col·legiats i que, per tant, escoltaré. I ara que el temps són difícils, la meva junta escoltarà, més que mai.

La nostra prioritat d’acció se situa ara mateix en aquells sectors de la professió més vulnerables o en situació de precarietat i, alhora, en potenciar el lideratge dels professionals sanitaris. Defensarem la cohesió del nostre col·lectiu i el professionalisme com  a síntesi dels valors de la professió.

Espero el vostre suport i la vostra participació activa.

Dr. Jaume Padrós