jaume padros

Balanç de la meva compareixença al Parlament

Dijous farà quinze dies que el vicesecretari del Col·legi, Josep Maria Benet, i jo mateix vam comparèixer davant la comissió de Salut del Parlament de Catalunya per informar sobre la precarietat laboral que afecta bona part del col·lectiu mèdic. He de dir que, passats aquests dies, la valoració que faig de la sessió davant dels diputats de la comissió és força positiva. No tan sols per l’oportunitat que vam tenir d’exposar davant la més alta institució del país una situació que, per la seva gravetat, ha de preocupar a tota la societat, sinó també per l’elevat grau de complicitat i reconeixement que vaig copsar entre els membres de la comissió, de tots els grups parlamentaris sense excepció. (més…)

ENS CAL CONCILIAR MÉS I MILLOR

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és encara un dels reptes pendents del nostre col·lectiu. La feminització de la professió ha estat clau per posar al descobert una realitat que durant anys no ha rebut prou atenció tot i ser una causa important de malestar, patiment i esgotament per a molts professionals. A la darrera Jornada de la Professió Mèdica, celebrada el juliol passat a Puigcerdà, em vaig comprometre personalment a impulsar des del Col·legi l’elaboració d’un document per analitzar la situació i per formular propostes concretes, realistes i innovadores que puguin ser aplicables a les organitzacions sanitàries per tal de facilitar la conciliació de metges i metgesses.

La vicepresidenta de la Junta, Elvira Bisbe, ha coordinat el document La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses, en el qual han participat deu companys i companyes de diferents àmbits assistencials, que hi han aportat experiències, reflexions i propostes. Tot just fa uns dies vam presentar el treball davant dels mitjans de comunicació. El següent pas serà traslladar i explicar les nostres propostes a l’Administració, les patronals, els sindicats, les organitzacions sanitàries, etc. Anirem allà on calgui perquè creiem que es pot conciliar més i millor i perquè estem convençuts que un metge que concilia està en millors condicions per oferir una atenció de qualitat als seus pacients. Si encara no heu llegit el document, us convido a fer-ho i a fer-nos arribar aportacions sobre aquest tema si ho considereu oportú. Si coneixeu experiències d’èxit sobre conciliació, també us agrairem que ens les feu saber.

La conciliació és una necessitat d’homes i dones i, per tant, ha de ser una responsabilitat compartida. Però la realitat és innegable i, com en molts altres col·lectius, la nostra sociodemografia ens indica que també és la dona metgessa la que està fent més esforços pel que fa a conciliar vida laboral i familiar (sobretot per atendre fills i/o familiars dependents). Sabem que més del 60% dels metges i metgesses amb fills menors tenen greus dificultats per conciliar feina i cura dels fills. Així ho expressen tant els homes com les dones, però després, veiem les estadístiques i comprovem que, quan es tracta de reduir la jornada o de demanar excedències per atendre els fills petits, són les metgesses les que s’acullen a aquesta opció cinc vegades més que els metges. Per tant, són les metgesses les que més sovint perden sou i opcions de progrés professional.

La conciliació ha d’estar a l’agenda de les prioritats, no tan sols del Col·legi, sinó també dels responsables sanitaris. Encara que només sigui perquè la demografia hi obliga. Al llarg dels propers quinze anys, es jubilaran un terç dels professionals que actualment estan en actiu. Comença doncs un procés de relleu generacional durant el qual arribaran al sistema sanitari molts professionals joves, fonamentalment dones, en un moment vital en què, a més d’arrencar un projecte professional, també voldran iniciar projectes familiars i personals. No podem perdre de vista les circumstàncies que envolten aquests joves: des de la precarietat laboral (cal recordar que gairebé la meitat dels metges més joves treballen amb contractes temporals i que el 15% tenen sous per sota dels 1.500 euros) a un sistema de valors en el qual, precisament perquè la dedicació laboral està poc i mal recompensada, no s’accepta –o s’accepta menys que en generacions anteriors- el sacrifici de la vida personal.

Des del Col·legi ens comprometem a mantenir la conciliació a la nostra agenda de prioritats, convençuts que es poden trobar fórmules viables més enllà de les clàssiques mesures previstes per la llei. Cal combatre la precarietat laboral, però també explorar noves idees, compartir experiències d’èxit sobre conciliació, aprendre’n i trobar la manera d’adaptar-les a cada situació i a cada centre de treball. Per dignitat i pel futur de la nostra professió.

Llistes d’espera

Com ja vaig expressar en un blog anterior, el fet que el Parlament no hagi aprovat els pressupostos de 2016 ha estat molt negatiu, sobretot pel que fa a la millora del finançament dels serveis públics tan necessitats de recursos en aquesta època de crisi econòmica, retallades i ofec financer i fiscal que està patint el nostre país i que repercuteix directament sobre els ciutadans.

La sanitat se’n ressent i això ens preocupa, i molt, perquè incideix sobre la qualitat dels serveis i la pròpia sostenibilitat del sistema.

Conscients de la situació, i sempre pensant en els nostres pacients, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya creiem que és possible avançar, per exemple, en l’objectiu compartit i plantejat per la Conselleria de Salut de millora de la gestió de les llistes d’espera.

És per això que hem tramès al conseller Antoni Comín -i hem fet públic- un Document de Posició en el qual formulem un conjunt de reflexions i propostes sobre les llistes d’espera amb la voluntat compromesa de contribuir positivament a la resolució del problema.

A les portes de vacances

Estem a l’estiu. Temps de vacances per a la majoria. Completes, fraccionades, aplaçades… temps propici per al descans, l’oci, però també de retrobament amb allò que el dia a dia sovint ens allunya. D’aquestes darreres setmanes voldria esmentar-vos tres fets destacables des del punt de vista sanitari i professional.

Un, és la signatura el proppassat 5 de juny de l’Acord amb el Departament de Salut, Catsalut i ICS amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per crear una Comissió de treball constituïda majoritàriament per metges i metgesses de l’ICS per fer aplicables mesures de participació real dels professionals sanitaris a partir del document del COMB “Propostes de millora i canvi per a l’Institut Català de la Salut, COMB” (març 2015). Aquesta Comissió finarà els seus treballs i propostes abans d’acabar aquest mes de juliol.

El segon, és el debat monogràfic sobre salut celebrat el 17-18 de juny al Parlament de Catalunya. Debat que va ser seguit amb molt interès per la gran quantitat de temes que es van tractar. Hem de lamentar, però, que la salut i més concretament, el sistema sanitari, continuen utilitzant-se irresponsablement com a arma llancívola entre formacions polítiques sense que s’hagi pogut trobar un marc de consens general, com manta vegades hem reclamat des de la nostra professió. Amb tot, cal destacar la importància de les resolucions que es varen aprovar.

Una tercera notícia ha estat el dissortat cas del nen d’Olot que va morir per diftèria, després de més de 32 anys d’absència d’aquesta malaltia al nostre país. Lamentable per molts motius. Probablement la irresponsable banalització d’alguns i els moviments ideològics antivacunes han possibilitat que alguns pares s’abstinguin d’aplicar als seus fills una mesura preventiva eficaç i d’evidència contrastada.  Això ens va obligar a la Junta de Govern del COMB a iniciar dos accions. Una, la de recordar a tots els facultatius quina era i és l’actuació correcta d’acord amb la clínica i el Codi de Deontologia “Document de posició del COMB en relació al cas de diftèria a Catalunya, COMB” (5 de juny de 2015)” I l’altra, a endegar una campanya “Vacunar és protegir, COMB” (juliol 2015), ) pròpia de difusió dirigida a tota la societat per destacar la importància de les vacunacions sistemàtiques no només com acció en favor de la pròpia salut i la dels fills, sinó com a acte de responsabilitat i també de solidaritat cap els que no poden –per raons mèdiques- ser vacunats.

Dr. Jaume Padrós

President

El President de la Generalitat a la seu del COMB

El passat dia 15 de desembre el President Sr. Artur Mas, acompanyat del Conseller de Salut Dr. Boi Ruiz, va mantenir una reunió de treball a la seu del COMB amb la Junta de Govern com a continuació de la trobada que el mes de maig es va fer al Palau de la Generalitat.

És la primera ocasió que un President de la Generalitat visita la nostra institució per mantenir una reunió de treball no protocol·lària. Durant gairebé dues hores vàrem fer arribar al Sr. Mas l’opinió dels metges sobre els diferents temes que afecten a la professió i al sistema sanitari en general. Va ser una exposició oberta i clara sobre la nostra preocupació pel moment de la Sanitat pública i privada.

El president Mas a la seu del COMB El president Mas a la seu del COMB

Respecte a l’organització dels serveis sanitaris, la Junta va fer arribar al President Mas el document de posició col·legial sobre les Llistes d’ Espera i es varen tractar els temes relacionats amb el lideratge i la participació activa dels metges en la presa de decisions dels centres i la coordinació assistencial fent especial incidència en el programa de crònics que està desenvolupant el Departament de Salut. En concret, també es va tractar la necessitat d’agilitzar la participació en la presa de decisions dels metges en els centres de la xarxa pública i en especial a l’Institut Català de la Salut (ICS), portant les decisions d’organització sobre el pacient i en el territori a on es presta el servei. En aquest sentit es va mostrar molt receptiu amb l’anunci de la presentació per part nostra de dos documents de propostes concretes per fer més efectiva aquesta participació tant per als centres de l’ICS com per a la xarxa pública concertada.

Pel que fa al pressupostos de Salut, la Junta va manifestar novament la seva preocupació respecte a la disminució de més d’un 20% del pressupost en els darrers quatre anys que ha repercutit sobre les retribucions dels professionals i ha suposat un augment de les càrregues laborals. Pel que fa a l’any 2015 es van explicitar demandes respecte la millora retributiva que haurien de ser efectives en el pressupost del Govern.

El president Mas a la seu del COMB

Ens vàrem manifestar en la necessitat de garantir la paga extra de tots el professionals del sistema i retribuir la part variable relacionada amb els objectius assolits pels metges i equips professionals. El President va reiterar el seu compromís perquè a l’exercici 2015 es pogués recuperar la paga extra. Igualment, vam manifestar la nostra inquietud per la precarietat laboral que afecta especialment als metges més joves que llastra la seva progressió professional i la manca d’inversions en els centres. Fet preocupant, que es pot traduir en la disminució de la seguretat i la qualitat del servei prestat d’acord amb els criteris d’excel·lència que ha caracteritzat el nostre sistema i que reivindiquem els metges.

Vam exposar i compartir que ha estat gràcies a l’esforç de tots els professionals sanitaris que s’ha mantingut la qualitat del servei assistencial.

La Junta del COMB, com ja ha fet en diverses ocasions públicament, va reiterar-li la necessitat de poder comptar amb un marc laboral propi per als facultatius dels centres sanitaris de la xarxa pública.

Per últim, la Junta del COMB va agrair i reconèixer al President la sensibilitat i el suport del Departament de Salut en relació al Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt.

 

Dr. Jaume Padrós
President

Excel·lència

Acabem de lliurar els Premis a l’excel·lència professional d’enguany. 51 metges i metgesses i 4 equips assistencials (vegeu relació de premiats).

Els premis a l’Excel·lència Professional volen distingir aquells companys i companyes que exerceixen la professió des de l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina ben feta, l’excel·lència. L’acte de lliurament és el més important dels molts que organitza la nostra corporació professional. És un acte festiu, d’autoafirmació, de renovat compromís de la nostra professió amb els seus valors i que li són genuïnament propis. No són aquests uns valors exclusius. Però, la societat els veu a través nostre i espera de nosaltres, del nostre lideratge i autoritat el seu conreu i enaltiment.

Premiem l’excel·lència entesa com una qualitat superior de les persones que les fa ser referent per a la resta de companys i companyes i són un exemple a seguir per als que estan en formació. Aquesta excel·lència no és igual al que molts anomenen èxit, perquè als premiats els situaria suposadament per sobre dels altres. Els premiats en realitat són aquells que no només fan la seva feina ben feta, sinó que són mereixedors d’una condició especial perquè l’han fet i la fan d’una manera sobresortint, amb el màxim potencial personal, més del que s’espera d’ells.

Premis a l'Excel·lència Professional 2014

El més genuí d’aquests premis és que no són concedits per autoritats polítiques, ni científiques, ni acadèmiques, ni socials, ni de gestió o mediàtiques. No hi hagut lloc per a l’autopromoció. No són premis que comportin guanys econòmics ni materials. Només són el reconeixement que la resta de col·legues fan a qui veuen i senten com a  referents de tot allò tangible i intangible que té la nostra professió.

Resten molts metges i metgesses excel·lents no reconeguts i que, potser, no ho seran mai. Però no uscàpiga cap dubte que el deure moral i ètic de perseguir i conrear aquests valors i aconseguir-ho és, de fet, el veritable reconeixement.

Al fer aquest reconeixement, estem manifestant quina mena de metge volem. I això té ara i per a nosaltres una especial significació en un moment com l’actual amb amenaces, pors i incerteses, que situen en una crisi molt important la sanitat del nostre país. I esdevé una ocasió més per manifestar amb preocupació, però també amb orgull que si no fos pel capteniment i compromís ètic dels professionals sanitaris que tenim la sanitat del nostre país estaria en fallida. És que és amb grans sacrificis individuals que la qualitat –malgrat estar amenaçada, s’ha pogut mantenir. I des d’aquí reivindico un reconeixement públic a la tasca d’aquests professionals.

Volem metges i metgesses que tractin malalts, no malalties, amb actitud crítica, comunicadors i empàtics, responsables individualment i socialment, que prenguin bones decisions per al malalt i per al sistema, líders del seu equip, un professional competent, efectiu i segur, honrat i amb qui es pugui confiar, compromès amb el malalt i amb l’organització; metges i metgesses que viuen plenament i a temps complert  els valors del professionalisme, i que potser també haurien de recordar que no han d’abandonar el necessari temps de descans, familiar i d’oci tan importants per al seu equilibri psicoemocional.)

Ara és l’hora de liderar transformacions, sense renunciar a les justes reivindicacions que plantegem. Perquè això és el que espera la societat de nosaltres. Transformacions inspirades en els valors de sempre; però, també amb valors nous, o potser no tan nous, com la capacitat d’adaptar-nos als nous canvis que els avenços, l’evidència i el coneixement científic ens aporten, als canvis sobre models organitzatius i a la capacitat de fer recerca, d’innovar per millorar, i tot això fent-ho amb determinació i il·lusió.

Aquests premis són una necessitat col·lectiva d’autoafirmació, una demanda que necessitem satisfer a través d’aquests valors i que personalitzem a través dels premiats. Necessitem també reivindicar-los  a nivell de país, i poder interpel·lar als seus dirigents i també a la societat, en general, especialment en moments i circumstàncies de crisi, com els actuals, per fer una aposta de futur i esperançadora per a una sanitat i una societat que també necessiten i com mai del millor de tots nosaltres.

A tots els premiats i premiades, en nom de la Junta de govern del Col·legi de Metges de Barcelona us en dono les gràcies i us encoratjo a seguir sent els nostres referents.

Dr. Jaume Padrós i Selma

Traslladem al president Mas les inquietuds del col·lectiu mèdic

Companys i companyes,

La junta de govern del COMB que m’honoro en presidir va visitar el passat 13 de maig el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Artur Mas, al Palau de la Generalitat. Va ser una visita protocol·lària i amb la qual vam aconseguir l’objectiu perseguit: que el president tingués un primer contacte amb la nova junta electa del Col·legi i conegués el nostres objectius de treball, prioritats i preocupacions. Així mateix, tots nosaltres vam rebre informació sobre la situació política i institucional de la Generalitat i les prioritats d’actuació en l’àmbit sanitari, tenint en compte la greu crisi que el país pateix.

grup

Vam expressar al president Mas que l’actual context socioeconòmic i les mesures d’ajustament han tensionat molt el sistema, i ha posat en risc els valors que li han donat qualitat assistencial, formació, innovació i recerca; destacant la contribució decisiva que han fet els nostres professionals en la sostenibilitat i el manteniment del sistema sanitari.

Visita President Mas 2Vam fer al president demandes concretes com ara aprofundir i concretar més en propostes que permetin l’autonomia de gestió i la participació dels professionals en els àmbits de gestió i governança dels centres afavorint el lideratge mèdic. També vaig demandar més presència mèdica en el maneig de les llistes d’espera i avançar cap a la desburocratització i major agilitat dels centres i òrgans.
Li vam traslladar el nostre més decidit compromís per defensar els valors del sistema sanitari i la pervivència d’aquest, que més enllà de les seves funcions objectives, ha esdevingut un dels instruments que més ha ajudat a cohesionar el país. Vaig explicitar el compromís de tots nosaltres amb l’excel·lència, la qualitat i la seguretat clínica i el paper dels professionals com a actiu importantíssim del sistema, i vaig oferir la nostra disposició a assumir els nous reptes.

Creiem que el nostre sistema només tindrà un futur més plausible si els professionals som els protagonistes dels canvis que precisa.

Dr. Jaume Padrós

 

El nou blog del president com a eina participativa

Companys i Companyes,

És per a mi un plaer endegar aquesta nova eina de comunicació amb tots vosaltres amb l’objectiu de traslladar-vos de manera periòdica aquells temes en què la Junta de COMB està treballant. La força de la nostra institució recau en la continuïtat de la feina ben feta, en la renovació i en la innovació. És per això que hem de treballar per continuar sent un col·legi independent, amb solidesa i eficiència d’estructura i gestió, que ofereixi serveis de qualitat i que sigui més proper als metges i metgesses per donar resposta a les vostres necessitats.

Sóc conscient que hi ha un sector de la professió que necessita creure que el col·legi pot fer més per ell i vull traslladar-vos que vull ser president de tots els col·legiats i que, per tant, escoltaré. I ara que el temps són difícils, la meva junta escoltarà, més que mai.

La nostra prioritat d’acció se situa ara mateix en aquells sectors de la professió més vulnerables o en situació de precarietat i, alhora, en potenciar el lideratge dels professionals sanitaris. Defensarem la cohesió del nostre col·lectiu i el professionalisme com  a síntesi dels valors de la professió.

Espero el vostre suport i la vostra participació activa.

Dr. Jaume Padrós