lideratge mèdic

Conveni Mèdic

Aquest darrers dies s’està negociant el conveni del SISCAT (dels centres de la xarxa pública concertada) que des del meu punt de vista  té una gran transcendència per a la sanitat a Catalunya, atès que afecta a un gran nombre de professionals del sistema sanitari públic.

Com ja he anat manifestant en diverses ocasions, la Junta de Govern del COMB està treballant per tal de fer propostes i influir per fer sostenible el nostre sistema sanitari públic. Un sistema que precisa d’un canvi de model en què el metge participi més en la gestió clínica i formi part dels òrgans de decisió per tal de fer una avaluació més experta de les solucions i una millor planificació de l’atenció sanitària que volem i podem oferir. En aquest context, poder establir un marc de negociació laboral propi dels metges no només és necessari i de justícia per als  professionals  sinó  una oportunitat per poder disposar d’una eina per gestionar de manera més eficient el sector sanitari.

No hem vist encara que la crisi hagi suposat l’oportunitat de fer moltes de les reformes necessàries i imprescindibles que fa temps que els metges reclamem per ajudar a la sostenibilitat del sistema públic de salut com són l’ aprimament de l’estructura no assistencial o la despolitització dels òrgans de govern dels hospitals, entre moltes altres. Esperem, però, que aquells que tenen la responsabilitat de negociar aquest conveni sabran prioritzar el que necessita de manera urgent el nostre sistema sanitari: un marc de relacions laborals propi per als metges. Nosaltres, des del COMB, els hi donem ara i en el futur el nostre suport per assolir aquest objectiu. Necessitem que tots els agents implicats convinguin per poder assegurar el futur de la sanitat catalana en que cal subratllar el lideratge dels metges, no vist com un element de privilegi o d’elitisme mal entès, sinó com un reconeixement de la singularitat, el professionalisme, que és el valor afegit del sistema sanitari.

Com també necessitem nous recursos. Recordem que estem funcionant amb un pressupost que s’ha vist reduït en els darrers anys en un 22%. Això no pot mantenir-se de manera indefinida perquè està afectant a capítols tan importants com el de les inversions. I si la qualitat bàsica no s’ha vist encara ressentida és pel compromís ètic dels seus professionals, especialment dels metges, que també han vist repercutir molt negativament les retallades sobre les seves retribucions i condicions laborals.

No deixa de ser escandalós observar la celeritat en el pagament de la indemnització del cas Castor i comprovar una coincidència: és la mateixa xifra en que s’ha vist retallat el pressupost sanitari de Catalunya.

Des d’aquí, demano un gran esforç a totes les parts implicades. La Junta de Govern del COMB continuarà defensant i donant suport als acords que facin possible avançar. Demanem ara un plus d’esforç. El moment i l’oportunitat ho mereixen.

 Dr. Jaume Padrós i Selma

 

El lideratge i la participació dels metges en la gestió dels seus centres

La 14a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica celebrada el passat 18 de juliol a Puigcerdà ens ha permès reflexionar sobre els beneficis per al sistema sanitari de la participació dels metges en la gestió clínica, d’una manera vinculant, aportant idees, comptant amb les diferents aportacions i amb el màxim consens possible. Els metges contribuïm constantment a millorar processos assistencials però necessitem crear òrgans de participació que siguin més vinculants i hem de definir propostes concretes de la gestió dels recursos sanitaris per part dels clínics.

Un dels objectius prioritaris de la junta de govern del COMB és impulsar i recuperar el lideratge mèdic a diferents nivells de les institucions i organitzacions sanitàries, ja que hi ha prou evidencia que a major implicació dels metges, millors resultats hi ha, tant en temes d’eficiència i qualitat, com de satisfacció i realització per als professionals. Aquest compromís d’implicació per part dels metges està demostrat que reverteix en un millor servei al ciutadà.

trilla_puigcerda2  participacio_7

A Puigcerdà vam tenir un debat constructiu sobre el tema i vam conèixer experiències de lideratge mèdic en la gestió que fomenten el compromís, l’autonomia i la responsabilitat, i que poden oferir solucions. Però, la realitat és que encara hi ha dificultats per participar en les decisions dels nostres centres per l’existència massa consolidada d’una cultura organitzativa basada en estructures burocratitzades i que no contemplen una real autonomia dels metges i, d’aquests, hi ha pocs disposats a assumir riscos degut a que l’esforç realitzat no repercuteix en el reconeixement professional i retributiu.

Vam parlar sobre les necessàries aliances entre professionals i entre els centres, unint el coneixement i l’expertesa dels metges en diferents centres per tal que repercuteixi directament sobre un millor servei als pacients. Un darrer tema de debat va ser el del paper de la direcció mèdica en els centres, una figura clau que representa el lideratge clínic, i sobre el qual vam debatre desenvolupant el seu perfil. Ha de ser un metge de prestigi, reconegut entre els companys, escollit amb consens pels metges i la gerència, que ha de continuar fent tasques assistencials en la mesura del que sigui possible, i que ha d’alinear els objectius assistencials i professionals amb els de la institució.

Existeixen models de gestió i participació més òptims. Cal fer canvis del nostre sistema en aquesta direcció. Us convido a que visualitzeu el contingut de la jornada aquí i ens feu arribar els vostres comentaris.

Bon estiu a tots,

Dr. Jaume Padrós.

Traslladem al president Mas les inquietuds del col·lectiu mèdic

Companys i companyes,

La junta de govern del COMB que m’honoro en presidir va visitar el passat 13 de maig el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Artur Mas, al Palau de la Generalitat. Va ser una visita protocol·lària i amb la qual vam aconseguir l’objectiu perseguit: que el president tingués un primer contacte amb la nova junta electa del Col·legi i conegués el nostres objectius de treball, prioritats i preocupacions. Així mateix, tots nosaltres vam rebre informació sobre la situació política i institucional de la Generalitat i les prioritats d’actuació en l’àmbit sanitari, tenint en compte la greu crisi que el país pateix.

grup

Vam expressar al president Mas que l’actual context socioeconòmic i les mesures d’ajustament han tensionat molt el sistema, i ha posat en risc els valors que li han donat qualitat assistencial, formació, innovació i recerca; destacant la contribució decisiva que han fet els nostres professionals en la sostenibilitat i el manteniment del sistema sanitari.

Visita President Mas 2Vam fer al president demandes concretes com ara aprofundir i concretar més en propostes que permetin l’autonomia de gestió i la participació dels professionals en els àmbits de gestió i governança dels centres afavorint el lideratge mèdic. També vaig demandar més presència mèdica en el maneig de les llistes d’espera i avançar cap a la desburocratització i major agilitat dels centres i òrgans.
Li vam traslladar el nostre més decidit compromís per defensar els valors del sistema sanitari i la pervivència d’aquest, que més enllà de les seves funcions objectives, ha esdevingut un dels instruments que més ha ajudat a cohesionar el país. Vaig explicitar el compromís de tots nosaltres amb l’excel·lència, la qualitat i la seguretat clínica i el paper dels professionals com a actiu importantíssim del sistema, i vaig oferir la nostra disposició a assumir els nous reptes.

Creiem que el nostre sistema només tindrà un futur més plausible si els professionals som els protagonistes dels canvis que precisa.

Dr. Jaume Padrós