MACA

Compromesos

El retorn de l’estiu ens ha portat algunes notícies que han suscitat debat professional i social. La marxa enrere del govern espanyol  sobre el projecte de llei que pretenia modificar el marc jurídic actual sobre els supòsits d’interrupció de l’embaràs, la tergiversació maldestra amb finalitats polítiques que alguns mitjans de comunicació espanyols van fer sobre el debat professional al voltant de l’aplicació del Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA) que s’està desplegant a Catalunya,  el cas de l’auxiliar d’infermeria que es va contagiar d’Ebola a Madrid i que va resultar el primer a tota Europa i el despropòsit de com es va realitzar la  gestió informativa per part del responsables polítics i sanitaris generant una gran alarma social. I, finalment,  l’anunci de la fusió dels grups IDC Salud i Quirón que ha suscitat gran preocupació sobre el sector privat i d’assegurança lliure i que va motivar un posicionament públic  meu i que m’adrecés  al govern de la Generalitat per reclamar-li que es posicionés davant la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  perquè el resultat d’aquesta fusió podria suposar anar en detriment dels interessos dels metges i dels ciutadans.

I tot això ha ocorregut en el context d’incertesa política en el qual el nostre país està submergit, no només per la crisi econòmica, sinó per la manca d’una solució política al desig de la majoria dels ciutadans de Catalunya de poder decidir el futur del nostre país.

En aquest context, la Junta de Govern del COMB està treballant de valent per afrontar els reptes que tenen plantejats tant el sistema sanitari com els metges. Espero que en els propers mesos puguem començar a fer-los més explícits i, sobretot, puguem aconseguir fer-los realitat. Mentrestant, continuarem mantenint la reivindicació financera que el nostre sistema sanitari necessita, així com  la prioritat en les propostes de canvi que es precisen, sempre de manera constructiva, avaluada i plausible.  Espero que trobem reprocitat en les respostes per part dels responsables polítics i dels gestors. I persistirem  en accentuar la nostra acció sobre els sectors de la professió més desfavorits. El pressupost del COMB per al 2015 així espero que ho reflecteixi.

Dr. Jaume Padrós i Selma